1
Triệu bệnh cho thấy máy giặt LG ko cấp cho nước thông thường là lúc thành viên gia đình phát động cơ chế bắt đầu giặt tuy nhiên nước không xả vào thùng giặt kéo dài thêm hơn nữa 8 phút, hoặc nước cấp ko đầy đủ vào lồng giặt trong vòng 25 phút đối với mực nước th

Comments

Who Upvoted this Story