1
Triệu hội chứng cho thấy máy giặt LG không cung cấp nước thường là Khi chúng ta khởi động cơ chế bắt đầu giặt nhưng nước ko xả vào thùng giặt kéo dài thêm hơn nữa 8 phút, hoặc nước cấp ko đầy đủ vào lồng giặt trong tầm 25 phút so với mực nước bình thường. Rất tốt, nhiều bạn nên lựa lựa chọn gọi

Comments

Who Upvoted this Story