1
تاریخچه شرکت هواوی از دوران تاسیس تا هم اکنون

وقتی مایکروسافت نیز نتوانست

فرایند رشد و محافظت کاربران سیستم‌عامل‌های موبایل و طبیعتا گوشی‌هایی که این سیستم‌عامل‌ها را دارا‌هستند از چیزی به نام فیدبک مثبت تبعیت می کند .به این معنا که هر چه فروش گوشی‌های دارنده یک سیستم‌عامل خاص عمده باشد , توسعه‌دهنده‌های بیشتری برای آن سیستم‌عامل نرم افزا

Comments

Who Upvoted this Story